TEISCO Teisco MJ-2 type A
Manufacturer
TEISCO
Brand
Teisco
Model
MJ-2
Instrument
Guitar
# Pickups
2