TEISCO Teisco EB-18 type A
Manufacturer
TEISCO
Brand
Teisco
Model
EB-18
Instrument
Bass
# Pickups
1