HOSHINO GAKKI Hy-Lo 1201
Manufacturer
HOSHINO GAKKI
Brand
Hy-Lo
Model
1201
Instrument
Guitar
# Pickups
1